การปรับระดับพื้น ด้วยปูน Self Leveling Mortar 

ประโยชน์ในการใช้งาน

ใช้ปรับระดับพื้นให้เรียบ ให้ได้ระดับที่ต้องการ ก่อนปูพื้นด้วย ไม้ ปาร์เก้ท์ ไม้ลามิเนท กระเบื้องยาง พรม หรือ เคลือบพื้นด้วยอีพ๊อกซี่/โพลียูริเทน เป็นต้น โดยปูนจะไหลปรับระดับตัวเองซ่อมพื้นคอนกรีตที่หลุดร่อน เป็นหลุม-บ่อ ไม่ได้ระดับ น้ำขัง ให้ได้ระดับที่ต้องการใช้เครื่องพ่นลำเลียง ในการปฏิบัติงานทำให้ได้งานรวดเร็วและ ได้งานคุณภาพวิธีการใช้งาน
1. การเตรียมพื้นผิวถ่ายระดับ ทำเครื่องหมาย ตามระดับที่ต้องการทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสิ่งสกปรกและวัสดุที่ใช้เคลือบผิวพื้นในกรณีที่ไม่สามารถเช็ดล้างออกได้ง่าย ให้ใช้เครื่องมือขัดออกแล้วล้างด้วยน้ำ
2. การทำให้พื้นผิวมีการยึดเกาะดีขึ้น
2.1 ไม่ใช้สารเคมีช่วยการยึดเกาะ ควรกะเทาะผิวคอนกรีตให้เกิดหน้าลาย หรือหากพื้นยังหมาดก็ปัดหน้าลายเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะระหว่างผิวคอนกรีตกับปูนปรับระดับ
2.2 ใช้สารเคมีเพิ่มแรงยึดเกาะ ทาหรือราด หรือพ่น ด้วยน้ำยา Bonding พื้นก่อนการเทปูนเพื่อประสานและสร้างแรงยึดเกาะระหว่างพื้นเดิมและปูน

พื้นบริเวณที่เป็นแอ่งและระดับต่ำให้ทำการเกลี่ยน้ำยา Bonding ส่วนเกินที่ขังอยู่ในแอ่งออกให้กระจายทั่วพื้น รอจนกระทั่งน้ำยาทาพื้น เปลี่ยนจากสีขาวน้ำนมเป็นสีใส แสดงว่า Bonding Agent เริ่มสร้างแรงยึดเกาะกับพื้น และพร้อมที่จะเทปูน Self Leveling Mortar แล้ว

3. ผสมปูนปรับระดับตามสัดส่วนที่ผู้ผลิตปูนแต่ละโรงงานกำหนด และปั่นผสมอย่างช้าๆจนกระทั้งเนื้อปูนเป็นครีม (ถ้ามีน้ำลอยหน้าอยู่แสดงว่ายังผสมไม่เป็นเนื้อเดียวกัน) ควรระมัดระวังอย่าให้สัดส่วนของน้ำมากเกินไป แนะนำสำหรับการทำประจำาควรทำเครื่องหมายไว้ที่ภาชนะ สำหรับปริมาณน้ำที่ต้องการผสม เพื่อความสม่ำเสมอ
4. การลำเลียงปูน หลังจากผสมแล้ว สามารถใช้เครื่องลำเลียง ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ โดยพิจารณาอัตราการลำเลียงที่เหมาะสมได้

5.การเทปูน Self Leveling Mortar และปรับด้วยคราด(Rake) และ ลูกกลิ้งหนาม (Spike Roller)เทปูน ลงบนพื้นระหว่างที่น้ำยา Bonding เปลี่ยนจากสีน้ำนมเป็นสีขาว และ มีความเหนียวอยู่ (ประมาณ 30 นาทีหลังจากการทา) เทบริเวณมุมห้องก่อน เพื่อให้ปูนไหลเข้าไปที่มุม หลังจากนั้น จึงเทบริเวณอื่นๆกระจายให้ทั่วถึง เพื่อสะดวกในการใช้เครื่องมือ ในการปรับปูนที่เทไว้ให้เรียบ สม่ำเสมอใช้คราดที่มีฟันเหมือนเกรียงหวี(Rake) เกลี่ยและกระจายปูนที่เทให้ทั่วถึง ปูนจะไหลได้ดีในการปรับระดับ โดยเฉพาะตรงบริเวณรอยต่อระหว่างการเทแต่ละครั้ง เพื่อให้ปูนไหลปรับระดับ เป็นการเกลี่ยปรับระดับในขั้นต้นควรเทให้ต่อเนื่อง เพื่อให้ปูนไหลมาประสานต่อเนื่องกันเมื่อใช้คราดปรับระดับใช้ลูกกลิ้งหนาม(Spike Roller) กลิ้งเพื่อปรับระดับในขั้นตอนสุดท้าย ให้สม่ำเสมอ หลังจากการปรับด้วยคราดในขั้นต้น

6. บ่มน้ำหลังจากปูนแห้งแล้ว 2-3 วันก่อนการทำงานอื่น


บทความโดย : ส่วนบริการหลังการขาย ผลิตภัณฑ์ IMER บจก.พีแมชโปร