โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ


รูปแบบโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จทั่วๆไป สามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ
โรงงานแนวตั้ง (Vertical Production Plant)วัตถุดิบถูกบรรจุไว้ในไซโล เมื่อต้องการใช้งาน วัตถุดิบเหล่านี้จะถูกปล่อยลงสู่กะบะชั่งน้ำหนักด้วยน้ำหนักของตัวมันเอง จากนั้นจะถูกลำเลียงสู่เครื่องผสมหรือรถ ผสมคอนกรีต

โรงงานลักษณะนี้ ได้แก่โรงงานแบบ Tall silo และ Tower Plant

 

รูปที่ 3 โรงงานแบบ Tall silo

รูปที่ 4 โรงงานแบบ Tower plant

โรงงานแนวนอน (Horizontal Production Plant)
โรงงานลักษณะนี้วัตถุดิบจะถูกเก็บ และลำเลียงมาชั่งน้ำหนักและผสมโดยใช้
สายพาน หรือสกรู

รูปที่ 5 หินทรายอยู่ในลักษณะ Star-Pattern

รูปที่ 6 หินทรายถูกลำเลียงเก็บไว้ใน Pocket ไซโล

รูปที่ 7 หินทรายถูกลำเลียงเก็บไว้ใน In-line ไซโล
โรงงานลักษณะนี้ได้แก่ โรงงานแบบ Star และโรงงานแบบ In-line silo (Mobile)
เป็นต้น
รูป

รูปที่ 8 โรงงานแบบ Star

รูปที่ 9 โรงงานแบบ Inline silo (Mobile)