การทดสอบการยุบตัวของคอนกรีต

เมื่อผสมคอนกรีตแล้วจะต้องทดสอบดูความยุบตัวของคอนกรีต (slump test) ก่อน
นำไปใช้งาน โดยมีเครื่องมือและวิธีการทดสอบดังนี้
(1) เครื่องมือทดสอบการยุบตัว(slump test) ตามมาตรฐาน ASTM C 143
(1.1) กรวย (Slump Cone) ทำด้วยสแตนเลส ปีกที่ยื่นสำหรับเท้าเหยียบพับได้
(1.2) แท่งกระทุ้ง (Tamping Rod) ทำด้วยเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5/8 นิ้วยาว 24 นิ้ว
(1.3) ถาดทำด้วยโลหะผสม ขนาด 24”x 24”x 3” มีหูหิ้ว 2 ด้าน
(1.4) ที่ตักตัวอย่างคอนกรีต (Scoop) ขนาดจุ 38 ออนซ์ ทำด้วยอลูมิเนียม

 

เครื่องมือทดสอบการยุบตัวของคอนกรีต

การทดสอบการยุบตัวของคอนกรีต

วางกรวยลงบนถาดโลหะแล้วใช้เท้าเหยียบปีกกรวยทั้งสองข้าง

ขั้นตอนการทดสอบดูการยุบตัวของคอนกรีต

(2.2) เทคอนกรีตที่จะทำการทดสอบใส่ลงในกรวย โดยเททั้งหมด 3 ครั้ง ครั้งที่ 1เทคอนกรีตลงในกรวย สูงประมาณ 10 เซนติเมตร แล้วกระทุ้งด้วยแท่งเหล็ก 30 ครั้ง เทคอนกรีตครั้งที่ 2 สูงประมาณ 10 เซนติเมตร แล้วกระทุ้งด้วยแท่งเหล็ก 30 ครั้ง เทคอนกรีตครั้งที่ 3 ให้สูงถึงปากกรวยกระทุ้งด้วยแท่งเหล็กอีก 30 ครั้ง แล้วปาดผิวหน้าคอนกรีตบนปากกรวยให้เรียบทำความสะอาดบริเวณกรวยและแผ่นเหล็กรอง แล้วยกกรวยออกทันที

(2.3) คอนกรีตส่วนบนจะยุบตัวลง วัดการยุบตัวโดยใช้แท่งเหล็กวางพาดบนปากกรวยในทางนอนแล้วยื่นปลายไปทางกองคอนกรีต ใช้ไม้บรรทัดปักลงในกองคอนกรีตให้ตั้งฉากกับแท่งเหล็กแล้ววัดระยะยุบตัวของคอนกรีต พิจารณาตามข้อมูล ว่าคอนกรีตเหมาะสมที่จะนำไปใช้งานหรือไม่ ถ้าผลที่ได้จากการวัดสูงกว่าที่กำหนดก็ไม่ควรใช้

ข้อมูลสำหรับพิจารณาการยุบตัวที่เหมาะสมของคอนกรีต

คอนกรีต อัตรายุบ
ฐานราก ไม่เกิน 4 เซนติเมตร
คาน พื้น ไม่เกิน 15 เซนติเมตร
เสา ผนัง ค.ส.ล.บางๆ ครีบกันแดด ไม่เกิน 10 เซนติเมตร