อัตราส่วนผสมของวัสดุ และการนำไปใช้

การผสมวัสดุให้เข้ากันจนเป็นเนื้อคอนกรีตนั้น วัสดุผสมต่างๆจะต้องมีสัดส่วนที่ได้มาตรฐาน เพื่อคุณภาพของเนื้อคอนกรีต อัตราส่วนผสมของวัสดุในคอนกรีตสามารถกำหนดสัดส่วนได้ 2 แบบ ดังนี้

1 กำหนดอัตราส่วนผสมวัสดุโดยคิดตามน้ำหนักของวัสดุ
การผสมวัสดุในแบบนี้จะต้องทราบห้ำหนักของวัสดุผสมแต่ละชนิด โดยวัสดุผสมแต่ละชนิดมีน้ำหนักดังนี้
(1) ปูนซีเมนต์ 1 ถุง มีน้ำหนัก 50 กิโลกรัม
(2) ทราย 1 ลูกบาศก์เมตรหนัก 1,650 กิโลกรัม
(3) หินย่อย 1 ลูกบาศก์เมตรหนัก 1,600 กิโลกรัม

ตัวอย่าง ในการหล่อเสา อัตราส่วนผสมวัสดุในคอนกรีต 1 : 2 : 4 คอนกรีต 1 ลูกบาศก์เมตร จะต้องใช้ปูนซีเมนต์ 262 กิโลกรัม ทราย 657 กิโลกรัม หินย่อย 1,274 กิโลกรัม และน้ำ 180 กิโลกรัม
2 กำหนดอัตราส่วนผสมวัสดุโดยตวงปริมาตร
อัตราส่วนผสมวัสดุโดยตวงปริมาตร

อัตราส่วนผสม ลักษณะงาน
ปูนซีเมนต์ ทราย หินย่อย
1 1 ½ 3 หล่อเสาและส่วนของโครงสร้างที่ต้องการให้แน่นกันน้ำ
1 2 4 โครงสร้างทั่วไป เช่น เสา พื้น คาน บันได ครีบกันแดด
1 2 ½ 4 งานพื้นถนน ฐานรากอาคาร เขื่อน ทางเดินเท้า
1 3 5

งานหล่อคอนกรีตขนาดใหญ่ เช่น ฐานรากขนาดใหญ่ผนังคอนกรีต

อัตราส่วนของน้ำกับปูนซีเมนต์

คอนกรีต ลักษณะหิน ปริมาตรที่ใช้
ปูนซีเมนต์ ทราย หินย่อย
1 3 6 แห้ง 32 ลิตร : ปูนซีเมนต์ 1 ถุง(50 กก.)
1 3 6 ชื้น 28 ลิตร : ปูนซีเมนต์ 1 ถุง(50 กก.)
1 2 4 แห้ง 26 ลิตร : ปูนซีเมนต์ 1 ถุง(50 กก.)