รายละเอียด WRDA® P87 เป็นน้ำยาผสมคอนกรีตที่ทำจากสารประกอบเชิงซ้อน

(organicCompounds) ผสมกับสารเคมีอื่นๆ ซึ่งมีตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทำให้ปฏิกิริยาไฮเดรชั่นของซีเมนต์ปอร์ตแลนด์มีความสมบูรณ์ขึ้น ไม่มีส่วนผสมของแคลเซียมคลอไรด์ WRDA P87ผลิตภายใต้การควบคุมที่เคร่งครัด ซึ่งจะให้ประสิทธิภาพที่เหมือนกันและที่สามารถคาดการณ์ได้ โดยผลิตภัณฑ์จะเป็นของเหลวสีเหลืองใสที่มีลักษณะหนืดต่ำ ง่ายต่อการใช้งานเมื่อได้รับเป็นน้ำยาผสมคคอนกรีตซึ่งได้รับการผลิตให้สอดคล้องกับมาตรฐานข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับส่วนผสมทางเคมีต่อไปนี้สำหรับคอนกรีต:ASTM C 494 as a Type A, Type DและType

G admixture; BS 5075: Part 1;GB 8076-1997ผลิตภัณฑ์ในปริมาณหนึ่งลิตร จะมีน้ำหนักประมาณ 1.09 กก. ± 0.02 กก.การใช้งานWRDA P87 ช่วยให้ส่วนผสมมีสภาพที่นำไปใช้งานได้ดีขึ้น โดยมีน้ำลดลงไม่เกิน 15% และให้คอนกรีตที่มีความแข็งแรงขึ้น การต้านการซึมผ่านของน้ำที่ดีขึ้น และทนทานยิ่งขึ้นมีการนำไปใช้ในสถานที่ทำงานแบบต่างๆทั้งในแบบ Ready Mix Plant, Job Site Plantและ ConcretePavers

สำหรับคอนกรีตที่มีน้ำหนักปกติและน้ำหนักเบา

 

ไม่ว่าจะเป็นBlock, Precast และPrestressed

Concrete Plant สิ่งที่ควรสังเกตก็คือ WRDA P87 ให้ประสิทธิภาพที่ดียิ่งในงานคอนกรีตที่มีกากหรือเศษแร่ (Slag) หรือเถ้าลอย (Pozzolans)เมื่อเปรียบเทียบกับสารลดน้ำอื่นๆ แล้วWRDA P87 จะให้ ประโยชน์เพิ่มเติมในด้านต่อไปนี้:

• กำลังอัดและกำลังดัดในระยะเริ่มต้นที่สูงกว่า

• งานแต่งผิวที่ดียิ่งขึ้น

การทำงานด้านเคมี WRDA P87

  ทำหน้าที่เป็นสารที่ช่วยในการกระจายตัว จึงลดการดึงดูดตามธรรมชาติ ระหว่างอนุภาคเม็ดซีเมนต์ในน้ำโดยการเพิ่มฟองอากาศ โดยการซึมซับอนุภาคซีเมนต์ จึงช่วยลดแนวโน้มที่อนุภาคจะเกาะตัวติดกัน และทำให้ได้ส่วนผสมที่มีความสามารถในการทำงานที่ดียิ่งขึ้นโดยใช้น้ำน้อยลง WRDA P87 ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาซีเมนต์ ทำให้ปฏิกิริยาไฮเดรชั่นของซีเมนต์มีความสมบูรณ์ขึ้น โดยเริ่มทำหน้าที่นี้ทันทีหลังจากผสมซีเมนต์เข้ากับน้ำ เมื่อเติม WRDA P87 ในปริมาณน้อยลงหรือทันทีหลังจากระยะเวลาการเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชั่นที่กำหนด หรือที่ควบคุมเมื่อเติมปริมาณมากขึ้น WRDA P87จะเพิ่มค่าปริมาณเจลของ คอนกรีตให้ค่าความหนืด หรือเป็นเสมือนตัวประสานที่เป็น “กาวผนึก” คอนกรีตเข้าด้วยกันค่าปริมาณเจล (Gel Content) ที่เพิ่มขึ้นจะช่วยเพิ่มการกักน้ำ

  และค่าการยึดเหนี่ยวภายใน(Internal Cohesiveness) ของคอนกรีตผสมลด Bleeding และการแบ่งแยกตัวในขณะที่เพิ่มความสามารถในการทำงานและการเท อัตราการใช้ WRDA P87 จะช่วยลดน้ำโดยไม่หน่วงเวลาการก่อตัวคอนกรีต เมื่อใช้ในอัตราที่สูงขึ้น จะหน่วงเวลาการก่อตัวคอนกรีตในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามหลังจากการหน่วงเวลาเริ่มต้น ปฏิกิริยาไฮเดรชั่น

ก็จะยังดำเนินต่อไปอย่างรวดเร็วและอย่างสมบูรณ์โดยทั่วไป ปริมาณ WRDA P87 ที่ใช้จะมีอัตราส่วนแตกต่างกันไป นับตั้งแต่ 200 ถึง900 มล. / 100 กก. ของวัสดุ Cementitiousขึ้นอยู่กับความต้องการในการใช้งาน(สำหรับอัตราส่วนเกินกว่า 800 ml / 100 กก.ของวัสดุ

Cementitious

โปรดสอบถามได้จากตัวแทนของ Grace ภายในท้องถิ่น)การเข้ากันได้กับน้ำยาผสมคอนกรีตอื่นๆWRDA P87 สามารถใช้ร่วมกันได้กับส่วนผสมคอนกรีตทุกชนิดที่จัดเป็นชนิด Air-entrainingเนื่องจากลักษณะของการทำงานเสริมกัน ของWRDA P87 ปริมาณสารที่ทำหน้าที่

Air-entraining

ที่ผสมไว้ในน้ำยา ผสมคอนกรีตWRDA P87 อาจถูกลดลงไปอีก 25-50%การรวมผลที่ได้ซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้Air-entrainment และการกระจายตัวความต้องการน้ำของคอนกรีตอาจลดลงไปอีก20% น้ำยาผสมแต่ละชนิดควรแยกจากกันWRDA P87 ไม่มีส่วนประกอบของแคลเซียมคลอไรด์ แต่สามารถใช้ร่วมกันได้กัดคอนกรีตที่มีแคลเซียมคลอไรด์ ขอย้ำอีกครั้งว่าน้ำยาผสมแต่ละชนิดควรแยกจากกันอุปกรณ์การจ่ายน้ำยามีบริการเครื่องจ่ายน้ำยาที่ครบถ้วนต่อการใช้งานซึ่งมีความถูกต้องและง่ายต่อการใช้งาน สามารถปรับเข้าได้กับ Batching Plantใหม่หรือที่มีอยู่แล้วได้ ขนาดบรรจุ WRDA P87 จำหน่ายในแบบที่จัดส่งให้ในปริมาณครั้งละมากๆ (Bulk Tank) และในแบบถังที่มีขนาดบรรจุ 205 ลิตร WRDA P87 ไม่มีส่วนผสมที่สามารถติดไฟได้ ผลิตภัณฑ์จะแข็งตัวทีอุณหภูมิ -2ºC แต่จะกลับคืนสู่สภาพเดิมเมื่อละลายและมีการกวนผสมก่อนนำไปใช้งานความปลอดภัยต่อสุขภาพโปรดดูรายละเอียดได้จาก เอกสารคู่มือควาปลอดภัยของ WRDA P87 หรือ ปรึกษตัวแทนผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์เพื่องานก่อสร้างของ GraceWRDA เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ W. R. Grace & Co.-Conn.ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นไปตามข้อมูลและความรู้ที่ถือว่ามีความถูกต้องและเป็นจริงและได้มอบให้ผู้ใช้ได้พิจารณา ไต่สวน และตรวจสอบ เนื่องจากสภาพการนำไปใช้งานอาจอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงไม่ขอรับประกันผลที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โปรดอ่านข้อความทั้งหมด คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการจำหน่าย รวมทั้งข้อจำกัดในการรับประกันและการแก้ไขปัญหาซึ่งอาจนำไปใช้กับสินค้าทั้งหมดของบริษัทฯ