การใช้งานคอนกรีตผสมเสร็จแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะเป็นงานเทพื้น เทคาน หรือถนน อาคาร สิ่งหนึ่งที่ต้องกำหนดในการใช้งานคอนกรีตผสมเสร็จทุกครั้ง คือ ค่ากำลังอัด โดยส่วนใหญ่ผู้ที่เลือกใช้บริการคอนกรีตผสมเสร็จ ที่เป็นเจ้าของบ้านเอง หรือผู้ที่ไม่ใช้ผู้รับเหมา วิศวกร ก็มักจะไม่ทราบเรื่องค่ากำลังอัดที่ควรจะใช้งาน ควรจะใช้เท่าไหร่ เทพื้นควรมีกำลังอัดเท่าไหร่ เลือกแบบไหน ดังนั้นจึงขอเสนอตารางและข้อแนะนำในการเลือกใช้กำลังอัดคอนกรีต ให้เหมาะสม ถูกหลัก ถูกประเภทของงาน เพื่อให้ไม่เกิดความเสียหายภายหลัง  (ต้องการทราบเรื่องค่ากำลังอัดคอนกรีต และ การสั่งคอนกรีตตามกำลังอัด เพิ่มเติม คลิก!)


ตารางกำลังอัดคอนกรีตผสมเสร็จ

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย


ตาราง การแนะนำการเลือกกำลังอัด คอนกรีตผสมเสร็จ ให้เหมาะกับงานแต่ละประเภท

กำลังคอนกรีตผสมเสร็จ
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เพียงเท่านี้ ท่านก็สามารถ เลือกกำลังอัดคอนกรีตให้ใช้งานได้ถูกต้องตามแต่ละประเภท ไม่ว่าจะเป็นการเทพื้น เทคาน ลานจอดรถ หรือ บ่อ สระน้ำ  หากแต่ตารางนี้เป็นเพียงการแนะนำเบื้องต้น หากท่านต้องการทราบรายละเอียด ควรปรึกษาวิศกร หรือ ผู้รับเหมาของท่านได้  แต่หากไม่มีบุคคลกรดังกล่าว ท่านสามารถยึดการเทคอนกรีตตามกำลังอัดจากในตารางด้านบนได้  หรือ โทร 02-181-0288  เพื่อปรึกษาเจ้าหน้าที่ได้