คอนกรีตผสมเสร็จคืออะไร

คอนกรีตผสมเสร็จ คือคอนกรีตที่ผสมวัตถุดิบจากหน่วยผลิตตามสัดส่วนปริมาณที่กำหนดไว้ แล้วส่งไปในสภาพคอนกรีตสด สามารถใช้งานทันทีซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี้
1.คอนกรีตผสมเสร็จจากหน่วยผลิต คือคอนกรีตที่ได้รับการผสมแล้วส่งไปกับรถผสมที่มีความเร็วรอบหมุนเท่ากับรอบที่กวนคอนกรีต
2.คอนกรีตผสมเสร็จบางส่วนจากหน่วยผลิตคือ คอนกรีตที่ผสมเสร็จเพียงบางส่วนและจะสมบูรณ์ขณะอยู่ในรถผสม
3.คอนกรีตที่ผสมเสร็จด้วยรถผสมคือคอนกรีตที่กระบวนการผสมทั้งหมดจะเริ่มและสิ้นสุดในรถผสมเพียงอย่างเดียว

ตัวอย่างคอนกรีตผสมเสร็จได้แก่ คอนกรีตผสมเสร็จซีแพค คอนกรีตผสมเสร็จนครหลวง คอนกรีตผสมเสร็จนกอินทรีย์ คอนกรีตผสมเสร็จตราช้าง คอนกรีตผสมเสร็จทีพีไอ คอนกรีตผสมเสร็จน่ำเฮง เป็นต้น

คอนกรีตผสมเสร็จ

ข้อดีของการใช้คอนกรีตผสมเสร็จ
1. วัตถุดิบที่ใช้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเป็นวัสดุมีคุณภาพตามมาตรฐานมากกว่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั่วๆ ไป รวมทั้งขั้นตอนกระบวนการผลิตมีการควบคุมอัตราผสมของคอนกรีตอย่างมาตรฐานโดยการชั่งน้ำหนัก จึงทำให้คอนกรีตผสมเสร็จนั้นมีคุณภาพตามที่กำหนดเสมอ

2. หน่วยผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ สามารถผลิตคอนกรีตผสมเสร็จจำนวนมากได้ในเวลาเพียงเล็กน้อย ทำให้ประหยัดเวลา

3. เหมาะสำหรับงานก่อสร้างที่มีพื้นที่ก่อสร้างจำกัด ที่ไม่สามารถผสมคอนกรีตในพื้นที่ก่อสร้างได้เอง เช่นงาน ก่อสร้างถนน งานพื้นที่แคบๆเป็นต้น

4. ช่วยในกรณีที่ต้องการใช้คอนกรีตผสมเสร็จไม่มาก ทำให้ไม่ต้องซื้อวัสดุมาไว้ในปริมาณมากเกินความจำเป็น

5. คอนกรีตผสทเสร็จสามารถผสมน้ำยาผสมคอนกรีตลงไปเพื่อช่วยยืดเวลาการแข็งตัวของคอนกรีตได้ ซึ่งมีประโยชน์มากในงานที่ต้องการระยะเวลาเทคอนกรีตผสมเสร็จค่อนข้างนาน