คอนกรีตไหลเข้าแบบง่ายซีแพค

CPAC Self-Compacting Concrete
สำหรับงานก่อสร้างคอนกรีต การทำคอนกรีตให้แน่นเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้คอนกรีตมีความสามารถในการรับน้ำหนัก และมีความทนทาน แต่สำหรับงานก่อสร้างหลายประเภทการทำคอนกรีตให้แน่นด้วยวิธีการปกติหรือใช้คอนกรีตปกติไม่สามารถทำได้ ได้แก่ งานโครงสร้างที่มีเหล็กเสริมซับซ้อนและหนาแน่นมากเป็นพิเศษ หรือโครงสร้างที่การจี้เขย่าทำได้ยากหรือทำไม่ได้เลย รวมทั้งทั้งโครงสร้างเสาหรือกำแพงสูง ที่ไม่สามารถเทได้เพียงครั้งเดียว ล้วนก่อให้เกิดปัญหาที่หนักใจแก่วิศวกรผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา และผู้ควบคุมงาน ว่าจะทำอย่างไรให้คอนกรีตไหลผ่านเหล็กเสริมที่หนาแน่นมากๆ เข้าเต็มแบบได้โดยไม่เกิดการแยกตัว รวมทั้งเมื่อถอดไม้แบบออกคอนกรีตมีเนื้อแน่นไม่เป็นรูโพรง(Honeycomb) สามารถรับน้ำหนักตามที่ออกแบบไว้ได้ หรืองานที่มีวิธีการเทคอนกรีตที่ไม่สามารถทำด้วยวิธีปกติ เช่น วิธีการเทด้วยท่อส่งคอนกรีต (Tremie Process) ที่ต้องการคอนกรีตที่มีคุณสมบัติไหลตัวเป็นพิเศษหรือแม้กระทั่งงานซ่อมโครงสร้าง ที่คอนกรีตต้องมีคุณสมบัติทดแทนวัสดุเก่าได้ โดยมีวิธีการทำให้คอนกรีตแน่นได้ง่ายที่สุด แล้ววันนี้ปัญหาดังกล่าวก็หมดไปด้วย CPAC Self-Compacting Concrete

CPAC Self-Compacting Concrete
คือนวัตกรรมของคอนกรีตที่ซีแพควิจัย และพัฒนาขึ้นให้มีคุณสมบัติของความสามารถในการเปลี่ยนรูปร่าง (Deformability) ความสามารถในการแทรกตัว (Filling Ability) และความสามารถในการต้านทานการแยกตัว (Segregation Resistance) สูง สามารถไหลผ่านเหล็กเสริมที่ซับซ้อนและหนาแน่นมากๆ ได้อย่างง่ายดาย และเนื้อคอนกรีตยังสามารถอัดแน่นเข้าไปยังทุกมุมมองแบบหล่อด้วยน้ำหนักของคอนกรีตเองโดยไม่ต้องมีการจี้เขย่า นอกจากนี้เนื้อคอนกรีตที่แข็งตัวแล้วยังมีความทึบน้ำและความคงทนสูงทำให้โครงสร้างมีอายุการใช้งานยาวนาน

CPAC Self-Compacting Concrete ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการทำงาน และได้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาตลอดจนข้อจำกัดต่างๆ อย่างมากในงานก่อสร้าง เช่น
1.โครงสร้างที่มีรูปแบบยากต่อการจี้เขย่า เช่น โครงสร้างประเภท Steel Composited Column, Sandwiched Composited Box, I-Girder, T-Girder, Lining
2.โครงสร้างที่ไม่สามารถเทได้ภายในครั้งเดียว หรือต้องใช้เทคนิคการเทพิเศษอื่นๆ เช่น เสา หรือกำแพงสูงๆ ทำให้ไม่ต้องเจาะแบบข้าง หรือแบ่งชั้นเท และลดรอยต่อในโครงสร้างลงได้
3.โครงสร้างที่มีเหล็กเสริมซับซ้อน และหนาแน่นมากๆ
4.งานซ่อมแซมโครงสร้างที่ต้องการคอนกรีตที่มีการไหลตัวดีเยี่ยม
5.โครงสร้างที่ต้องการผิวหน้าคอนกรีตที่เรียบ ทำให้ลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการตกแต่งผิวหน้า
6.โครงสร้างที่ต้องการความสะดวก และรวดเร็วในการเทสูง