คอนกรีตพื้นอุตสาหกรรมซีแพค

CPAC Industrial Floor Concrete

ปัญหาของงานพื้นอุตสาหกรรม
งานพื้นอุตสาหกรรม (Industrial Floor) เป็นอีกงานโครงสร้างที่กำลังเข้ามามีบทบาทในธุรกิจค้าปลีกค้าส่งประเภท Superstore รวมไปถึงอุตสาหกรรมภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมหนัก เช่น อุตสาห-กรรมผลิตและประกอบรถยนตร์ หรืออุตสาหกรรมทั่วไป เช่น อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ อุตสาห-กรรมการผลิตอาหาร ฯลฯ และเนื่องจากพื้นอุตสาห-กรรม เป็นโครงสร้างคอนกรีตที่ต้องเจอการขัดสีที่ผิวหน้าสูง ทั้งจากรถบรรทุกสินค้าหรือจากรถ Fork Lift ดังนั้น คอนกรีตที่ใช้เทพื้นอุตสาหกรรมจะต้องมีคุณสมบัติทนทาน มีความแข็งแกร่ง ต้านทานการขัดสีได้ดี และสามารถทำผิวให้เรียบได้ง่าย

โดยทั่วไปวิธีการหนึ่งเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้ผิวหน้าคอนกรีต คือการเทคอนกรีตปกติทั่วไป แล้วตามด้วยการทำ Floor Hardener บนผิวหน้าคอนกรีตที่เท ซึ่งเป็นวิธีการที่ยุ่งยาก คุณภาพผิวหน้าคอนกรีตไม่สม่ำเสมอ อีกทั้งคุณภาพพื้นผิวที่ทำเสร็จแล้วจะขึ้นอยู่กับความสามารถและความชำนาญส่วนบุคคลของช่างผู้ปฏิบัติเป็นหลัก หากช่างไม่มีความชำนาญที่เพียงพอแล้ว และการควบคุมคุณภาพไม่ดีพอ ก็มักพบปัญหา Floor Hardener กระเทาะหลุดร่อนออกจากพื้นคอนกรีต ทำให้ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมภายหลัง

ทางเลือกใหม่ของพื้นอุตสาหกรรม
เพื่อขจัดปัญหาการทำ Floor Hardener ซึ่งทำการควบคุมคุณภาพได้ยาก ใช้เวลาในการทำงานนานและมีความยุ่งยาก
CPAC Industial Floor Concrete จึงเป็นทางเลือกใหม่ในงานพื้นอุตสาหกรรมทุกรูปแบบทางซีแพคได้พัฒนาและออกแบบคอนกรีตมาให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานอุตสาหกรรม ด้วยส่วนผสมคอนกรีตที่มีปริมาณน้ำและปริมาณซีเมนต์ที่เหมาะสม ทำให้คอนกรีตพื้นอุตสาหกรรม CPAC มีคุณสมบัติทนทานต่อการขัดสี สามารถทำงานได้ง่ายและไม่ต้องทำ Floor Hardener เมื่อเทคอนกรีตแล้วสามารถทำการขัดมันได้เลย ทำให้ประหยัดเวลาและมีความสะดวกรวดเร็ว