คอนกรีตงานห้องเย็นซีแพค

CPAC Freezing Room Concrete

คอนกรีตถึงแม้จะเป็นวัสดุที่มีความแข็งแกร่งทนทานสูงในสภาพอุณหภูมิปกติก็ตาม แต่เมื่อต้องอยู่ในสภาพอากาศที่หนาวเย็นถึงระดับจุดเยือกแข็ง เช่น ในแช่แข็งหรือห้องเย็นที่มีอุณหภูมิที่ต่ำถึง -40 องศาเซลเซียสนั้น คอนกรีตก็จะเกิดปัญหาการแตกร้าวหลุดร่อนออกหลังการใช้งาน การซ่อมแซมนั้นแทบต้องทำเกือบทุกปี นอกจากทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่มากมายแล้วยังต้องปิดห้องเย็นเพื่อซ่อม ซึ่งทำให้การค้าต้องหยุดชะงัก อีกทั้งยังต้องเสียค่าพลังงานในการลดอุณหภูมิหลังการซ่อมให้ได้ ณ จุดเดิมอีกจากปัญหาดังกล่าวซีแพคจึงพัฒนาคอนกรีตพิเศษที่เหมาะกับการใช้งานในห้องแช่เย็นและห้องเย็นโดยเฉพาะ

โดยปกติในคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว จะยังมีน้ำอยู่จำนวนหนึ่งที่หลงเหลืออยู่ใน Capillary Pores ซึ่งไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงที่อุณหภูมิปกติ แต่ในห้องแช่แข็งหรือห้องปรับอุณหภูมินั้น เมื่ออุณหภูมิลดต่ำลงถึงจุดเยือกแข็ง น้ำที่หลงเหลืออยู่ในช่องว่างจะมีปริมาตรเพิ่มขึ้นและขยายตัวดันให้คอนกรีตแตกร้าว และต่อมาเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น (ห้องปรับอุณหภูมิ) น้ำในช่องว่างจะละลายและเคลื่อนที่ไปอยู่ตามรอยแตกที่เกิดขึ้น ซึ่งเมื่อมีการลดอุณหภูมิอีกครั้งน้ำในรอยแตกเหล่านี้ก็จะขยายตัวดันให้รอยแตกขยายใหญ่ขึ้นอีก กระบวนการเช่นนี้จะเกิดสลับกันไปเรื่อยๆ จนคอนกรีตแตกร้าวเสียหาย ทั้งที่บริเวณผิวและภายในจนสูญเสียความสามารถในการใช้งานและความสามารถในการรับกำลังในที่สุด

CPAC Freezing Room Concrete
คือนวัตกรรมของคอนกรีตที่ทีมวิศวกรของซีแพคได้วิจัย และพัฒนาขึ้นเพื่อให้มีความสามารถสูงในการต้านทานการแตกร้าวซึ่งเกิดจากการแข็งตัวของน้ำในคอนกรีต และมีความทนทานต่อการขัดสีจากรถขนถ่ายสินค้า (Forklift) บริเวณผิวหน้า จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานห้องแช่แข็ง ห้องเย็น ห้องปรับอุณหภูมิ (Anti Room) อย่างแท้จริง