คอนกรีตงานดาดฟ้าซีแพค

CPAC Roof - Slab Concrete

พื้นดาดฟ้าเป็นโครงสร้างที่ทำหน้าที่ปกป้องตัวอาคารจากความร้อนและฝนโดยตรง ดังนั้น คอนกรีตที่ใช้ก็ควรจะต้องมีคุณสมบัติในเรื่องของความทึบน้ำและความทนทานเป็นอย่างดี แต่เนื่องด้วยข้อจำกัดสำหรับโครงสร้างประเภทนี้ที่มีผิวสัมผัสอากาศมาก (อัตราส่วนของพื้นที่ผิวต่อปริมาตรสูง) โดยเฉพาะในช่วงกลางวันหรือสถานที่ก่อสร้างที่มีลมแรง คุณสมบัติกันซึมเพียงอย่างเดียวกับโครงสร้างดาดฟ้าจึงไม่เพียงพอ มักจะพบปัญหารอยแตกร้าวหดตัวพลาสติก (Plastic Shrinkage Cracks)

ซึ่งเป็นรอยแตกร้าวที่เกิดขึ้นหลังจากเทคอนกรีตเพียงไม่กี่ชั่วโมง ความรุนแรงมีตั้งแต่เป็นรอยแตกแบบเส้นผม (Hair Cracks) ที่บริเวณผิวหน้าหรือจนกระทั่งถึงแตกร้าวแบบทะลุ ทำให้เกิดการรั่วซึมของน้ำได้ ส่งผลกระทบต่อความทนทานของโครงสร้างรวมไปถึงปัญหาการใช้งานอาคาร
CPAC Roof - Slab Concrete คืออีกขั้นหนึ่งของคอนกรีตกันซึม (Waterproof Concrete) ที่ซีแพคได้ทำการพัฒนาขึ้นให้เหมาะสมกับการใช้งานในโครงสร้างพื้นดาดฟ้าเพื่อแก้ปัญหาทั้งระบบกล่าวคือ มีคุณสมบัติกันซึมและลดปัญหาการแตกร้าวแบบหดตัวพลาสติก (Plastic Shrinkage Cracks) โดยการออกแบบส่วนผสมให้มีคุณสมบัติข้างต้น ด้วยการใช้สารผสมเพิ่มพิเศษ ซึ่งช่วยลดโอกาสการเกิดรอยแตกร้าวแบบหดตัวพลาสติกอย่างมาก แต่ทั้งนี้ก็ยังคงคุณสมบัติกันซึมไว้