Black Ribbon

 

 

 

 

ความรู้เรื่องคอนกรีต

คอนกรีต เป็นวัสดุผสมที่นิยมใช้ในงานก่อสร้างประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ ปูนซีเมนต์วัสดุผสม (เช่น หิน ทราย หรือ กรวด) และ น้ำ โดยอาจจะมีสารเคมีเติมเพิ่มเข้าไปสำหรับคุณสมบัติด้านอื่น เมื่อผสมเสร็จคอนกรีตจะแข็งตัวอย่างช้าๆ ซึ่งน้ำและซีเมนต์จะทำปฏิกิริยาทางเคมีกันในลักษณะที่เรียกว่าการไฮเดรชัน โดยซีเมนต์จะเริ่มจับตัวกับวัสดุอื่นและแข็งตัว ซึ่งในสถานะนี้จะนิยมเรียกกันว่าคอนกรีต ความแข็งแรงของคอนกรีตจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ผสม และยังแข็งแรงขึ้นภายหลังจากการแข็งตัว โดยประมาณหลังจากแข็งตัวแล้ว 28 วัน ความแข็งแรงจะเริ่มคงที่

คอนกรีตมีใช้กันในงานก่อสร้างหลายชนิด ซึ่งรวมถึง อาคาร ถนน เขื่อน สะพาน อนุสาวรีย์และงานก่อสร้างต่างๆ ซึ่งมีเห็นได้ทั่วไป

คุณสมบัติหลักของคอนกรีตคือการรับแรงอัดสูง ในขณะที่สามารถรับแรงดึงได้ต่ำ (ประมาณ 10% ของแรงอัด) โดยเมื่อต้องการให้คอนกรีตสามารถรับแรงดึง จะมีการเสริมวัสดุอื่นเพิ่มเข้าไปในคอนกรีตโดยจะเรียกว่า คอนกรีตเสริมแรง หรือคอนกรีตเสริมเหล็กที่เรียกกัน (โดยเสริมแรงด้วยเหล็ก) วัสดุเหล่านี้จะช่วยรับแรงดึงภายในคอนกรีต ซึ่งงานโครงสร้างอาคารส่วนใหญ่นิยมใช้คอนกรีตเสริมแรงแทนที่คอนกรีตเปลือย

นอกจากนี้ในงานก่อสร้างยังมีการใช้วิธีการที่เรียกว่า คอนกรีตอัดแรง โดยทำการใส่แรงเข้าไปในคอนกรีตหล่อสำเร็จที่ หล่อมาจากโรงงาน โดยเมื่อนำไปใช้งาน แรงที่ใส่เข้าไปในคอนกรีตจะหักล้างกับน้ำหนักของตัวคอนกรีตเองและน้ำหนักที่ เพิ่มขึ้นมา ซึ่งวิธีการนี้จะทำให้คอนกรีตสามารถรับน้ำหนักได้เพิ่มมากขึ้น โดยงานสะพานและทางยกระดับ นิยมใช้คอนกรีตอัดแรงคอนกรีต จะมีสัดส่วนปูนซีเมนต์ต่อทราย ต่อหิน ดังนี้

  • สัดส่วน 1 : 1.5 : 3 จะเป็นงานเสาและโครงสร้าง
  • สัดส่วน 1 : 2 : 4 จะเป็นงานพื้น, คาน
  • สัดส่วน 1 : 2.5 : 4 จะเป็นงานถนน ฐานราก
คอนกรีตความร้อนต่ำซีแพค 413
คอนกรีตงานดาดฟ้าซีแพค 637
คอนกรีตงานห้องเย็นซีแพค 434
คอนกรีตชายฝั่งทะเลซีแพค 365
คอนกรีตทนกรด 365
คอนกรีตทนซัลเฟตซีแพค 380
คอนกรีตพื้นอุตสาหกรรมซีแพค 931
คอนกรีตรถโม่เล็กซีแพค 332
คอนกรีตไหลเข้าแบบง่ายซีแพค 480
ค่ายุบตัวของคอนกรีต (Slum) 618
การวัดความกว้างของรอยแตกคอนกรีต 263
คอนกรีตผสมเสร็จผสมเสร็จคืออะไร 300
คอนกรีตผสมเสร็จหมดอายุ คืออะไร 254
การเลือกกำลังอัดคอนกรีตผสมเสร็จ ของงานเทคอนกรีตแต่ละประเภท ให้เหมาะสมกับการใช้งาน 318
น้ำยาผสมคอนกรีตช่วยลดน้ำ 367
คุณสมบัติของคอนกรีต 883
อัตราส่วนผสมของวัสดุ และการนำไปใช้ 454
การทดสอบการยุบตัวของคอนกรีต 407
ขั้นตอนการเทคอนกรีต 610
การเทคอนกรีต 1167
ลักษณะและชนิดของงานปูน 470
เรื่องพื้น ๆ (คอนกรีต) 331
คอนกรีตผสมเสร็จหมดอายุ คืออะไร 340
ความจำเป็นของโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 455
การควบคุมดูแลโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 450
กระบวนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 838
โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 583
การปรับระดับพื้น ด้วยปูน Self Leveling Mortar 462
ประเมินคุณภาพคอนกรีตในโครงสร้างโดยวิธีการเจาะแก่น (Core Test) 363
การเทถนนคอนกรีตจำเป็นหรือไม่ที่ต้องใช้เครื่องจี้คอนกรีต 391
ประเภทของปูนซีเมนต์ 372
วิธีการเทพื้นคอนกรีตที่วางบนดิน 401
เคล็ดลับทำงานผนังปูนให้แข็งแรง ไม่แตกร้าว 365
ทำอะไรก่อนดี ระหว่างปูกระเบื้องพื้น กรุกระเบื้องผนัง ติดตั้งฝ้าเพดาน 18