ความรู้เรื่องคอนกรีต

คอนกรีต เป็นวัสดุผสมที่นิยมใช้ในงานก่อสร้างประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ ปูนซีเมนต์วัสดุผสม (เช่น หิน ทราย หรือ กรวด) และ น้ำ โดยอาจจะมีสารเคมีเติมเพิ่มเข้าไปสำหรับคุณสมบัติด้านอื่น เมื่อผสมเสร็จคอนกรีตจะแข็งตัวอย่างช้าๆ ซึ่งน้ำและซีเมนต์จะทำปฏิกิริยาทางเคมีกันในลักษณะที่เรียกว่าการไฮเดรชัน โดยซีเมนต์จะเริ่มจับตัวกับวัสดุอื่นและแข็งตัว ซึ่งในสถานะนี้จะนิยมเรียกกันว่าคอนกรีต ความแข็งแรงของคอนกรีตจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ผสม และยังแข็งแรงขึ้นภายหลังจากการแข็งตัว โดยประมาณหลังจากแข็งตัวแล้ว 28 วัน ความแข็งแรงจะเริ่มคงที่

คอนกรีตมีใช้กันในงานก่อสร้างหลายชนิด ซึ่งรวมถึง อาคาร ถนน เขื่อน สะพาน อนุสาวรีย์และงานก่อสร้างต่างๆ ซึ่งมีเห็นได้ทั่วไป

คุณสมบัติหลักของคอนกรีตคือการรับแรงอัดสูง ในขณะที่สามารถรับแรงดึงได้ต่ำ (ประมาณ 10% ของแรงอัด) โดยเมื่อต้องการให้คอนกรีตสามารถรับแรงดึง จะมีการเสริมวัสดุอื่นเพิ่มเข้าไปในคอนกรีตโดยจะเรียกว่า คอนกรีตเสริมแรง หรือคอนกรีตเสริมเหล็กที่เรียกกัน (โดยเสริมแรงด้วยเหล็ก) วัสดุเหล่านี้จะช่วยรับแรงดึงภายในคอนกรีต ซึ่งงานโครงสร้างอาคารส่วนใหญ่นิยมใช้คอนกรีตเสริมแรงแทนที่คอนกรีตเปลือย

นอกจากนี้ในงานก่อสร้างยังมีการใช้วิธีการที่เรียกว่า คอนกรีตอัดแรง โดยทำการใส่แรงเข้าไปในคอนกรีตหล่อสำเร็จที่ หล่อมาจากโรงงาน โดยเมื่อนำไปใช้งาน แรงที่ใส่เข้าไปในคอนกรีตจะหักล้างกับน้ำหนักของตัวคอนกรีตเองและน้ำหนักที่ เพิ่มขึ้นมา ซึ่งวิธีการนี้จะทำให้คอนกรีตสามารถรับน้ำหนักได้เพิ่มมากขึ้น โดยงานสะพานและทางยกระดับ นิยมใช้คอนกรีตอัดแรงคอนกรีต จะมีสัดส่วนปูนซีเมนต์ต่อทราย ต่อหิน ดังนี้

  • สัดส่วน 1 : 1.5 : 3 จะเป็นงานเสาและโครงสร้าง
  • สัดส่วน 1 : 2 : 4 จะเป็นงานพื้น, คาน
  • สัดส่วน 1 : 2.5 : 4 จะเป็นงานถนน ฐานราก
คอนกรีตความร้อนต่ำซีแพค 300
คอนกรีตงานดาดฟ้าซีแพค 485
คอนกรีตงานห้องเย็นซีแพค 346
คอนกรีตชายฝั่งทะเลซีแพค 283
คอนกรีตทนกรด 253
คอนกรีตทนซัลเฟตซีแพค 275
คอนกรีตพื้นอุตสาหกรรมซีแพค 670
คอนกรีตรถโม่เล็กซีแพค 244
คอนกรีตไหลเข้าแบบง่ายซีแพค 397
ค่ายุบตัวของคอนกรีต (Slum) 420
การวัดความกว้างของรอยแตกคอนกรีต 184
คอนกรีตผสมเสร็จผสมเสร็จคืออะไร 220
คอนกรีตผสมเสร็จหมดอายุ คืออะไร 179
การเลือกกำลังอัดคอนกรีตผสมเสร็จ ของงานเทคอนกรีตแต่ละประเภท ให้เหมาะสมกับการใช้งาน 216
น้ำยาผสมคอนกรีตช่วยลดน้ำ 224
คุณสมบัติของคอนกรีต 289
อัตราส่วนผสมของวัสดุ และการนำไปใช้ 241
การทดสอบการยุบตัวของคอนกรีต 216
ขั้นตอนการเทคอนกรีต 328
การเทคอนกรีต 426
ลักษณะและชนิดของงานปูน 236
เรื่องพื้น ๆ (คอนกรีต) 182
คอนกรีตผสมเสร็จหมดอายุ คืออะไร 192
ความจำเป็นของโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 226
การควบคุมดูแลโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 219
กระบวนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 327
โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 308
การปรับระดับพื้น ด้วยปูน Self Leveling Mortar 282
ประเมินคุณภาพคอนกรีตในโครงสร้างโดยวิธีการเจาะแก่น (Core Test) 175
การเทถนนคอนกรีตจำเป็นหรือไม่ที่ต้องใช้เครื่องจี้คอนกรีต 247
ประเภทของปูนซีเมนต์ 196
วิธีการเทพื้นคอนกรีตที่วางบนดิน 216
เคล็ดลับทำงานผนังปูนให้แข็งแรง ไม่แตกร้าว 178