วิธีการอัดแน่นคอนกรีตที่ดีทำได้อย่างไร?

ผลของการอัดแน่นคอนกรีตที่ดี จะทำให้คอนกรีตที่มีเนื้อแน่นสม่ำเสมอ ไม่แยกตัว ไม่เป็นรูโพรงรวมถึงการป้องกันไม่ให้แบบหล่อ เหล็กเสริม และสิ่งที่จะฝังติดเคลื่อนที่ การยึดเหนี่ยวที่ดีระหว่างเหล็กเสริมกับคอนกรีต และระหว่างคอนกรีตชั้นต่างๆ , มีรอยร้าวน้อยที่สุด , มีผิวเรียบสม่ำเสมอ , ไม่มีรอยตำหนิ , มีกำลัง ความคงทน และมีอายุใช้งานได้นาน

การใช้เครื่องเขย่าคอนกรีตแบบภายในอย่างถูกต้อง

ตำแหน่งและระยะห่างในการจุ่มหัวจี้ : ควรกำหนดระยะห่างการจี้ที่เหมาะสม เพื่อให้คอนกรีตทุกบริเวณในแบบหล่อได้รับการอัดแน่น ระยะห่างในการจุ่มหัวจี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของหัวจี้ และรัศมีทำการหรือระยะห่างจากหัวจุ่มที่คอนกรีตสดยังความสามารถได้รับการอัดแน่นได้เป็นอย่างดี

ทิศทางการจุ่มหัวจี้ : ควรจุ่มหัวจี้ในแนวดิ่งลงไปตลอดความลึกของชั้นการเทคอนกรีตสด และทะลุผ่านถึงชั้นล่างซึ่งยังเหลวอยู่ด้วย เพื่อให้เนื้อคอนกรีตทั้งสองชั้นการเทเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกัน

ระยะเวลาการจุ่มหัวจี้ : เวลาในการจี้เขย่าที่เหมาะสมเพื่อให้คอนกรีตได้รับการอัดแน่นเป็นอย่างดี สังเกตได้จากพฤติกรรมของคอนกรีตสดในขณะจี้เขย่า อาทิ การจมลงของหินหรือกรวดเม็ดใหญ่ , จี้เขย่าจนคอนกรีตได้ระดับ , เกิดฟิล์มของมอร์ต้าบางๆ บนผิวหน้าคอนกรีต , สังเกตเห็นซีเมนต์เพสต์บริเวณรอยต่อระหว่างคอนกรีตกับแบบหล่อ , และไม่สังเกตเห็นฟองอากาศขนาดใหญ่ลอยขึ้นมาที่ผิวหน้าคอนกรีตอีกต่อไป

การถอนหัวจี้กลับขึ้นมา : เมื่อจี้เขย่าแล้วเสร็จควรถอนหัวจี้กลับขึ้นมาอย่างช้า ๆ เพื่อให้ช่องเปิดที่เกิดจากการใช้หัวจี้ปิดตัวเองได้สนิท ไม่มีฟองอากาศขังอยู่