การเทคอนกรีต คือ การนำคอนกรีตจากเครื่องมือลำเลียงไปเทให้ใกล้จุดที่ต้องการจะเทมากที่สุดในแบบหล่อ โดยต้องทำอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการแยกตัว และคอนกรีตสามารถถูกอัดแน่นในแบบหล่อได้อย่างเต็มที่

 

 

การเทและการอัดแน่นคอนกรีต

เป็นขั้นตอนการทำคอนกรีตที่ดำเนินไปพร้อม ๆ กัน แต่เป็นอิสระต่อกัน โดยควรถือว่า การเทและอัดแน่นเป็นขั้นตอนเดียวกันเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม ในบทความนี้ จะแยกพิจารณาเป็นสองขั้นตอนเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจมากขึ้น

การเทคอนกรีตอย่างถูกวิธีทำได้อย่างไร?
คอนกรีต : คอนกรีตมีคุณภาพสม่ำเสมอและมีปริมาณเพียงพอ , และมีอัตราการลำเลียงที่เหมาะกับอัตราการเท

เครื่องมือ : เครื่องมือที่เทมีเพียงพอ , สะอาด และพร้อมใช้งาน , มีอัตราการเทที่เหมาะสม , สามารถเข้าใกล้จุดที่ต้องการเทมากที่สุด , และไม่ทำให้คอนกรีตแยกตัว

การเตรียมการอื่น ๆ : มีคนงานเพียงพอ , ถ้าเทกลางคืน ควรมีแสงไฟเพียงพอ , และตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ เช่น รอยต่อ แบบหล่อ เหล็กเสริม และสิ่งที่จะฝังติดในคอนกรีต ให้พร้อมก่อนการเท

การเทคอนกรีตอย่างถูกวิธี
ตำแหน่งและการทิศทางการเท : การเทคอนกรีตให้เคลื่อนที่ลงในแนวดิ่งให้ใกล้จุดที่ต้องการจะเทมากที่สุดในแบบหล่อ และหลีกเลี่ยงการทำให้คอนกรีตเคลื่อนที่ในแนวราบ เพื่อป้องกันการแยกตัวของคอนกรีต

ระยะห่างในการเท : ระยะตกอิสระของคอนกรีต

ไม่ควรเกิน 1.5 เมตร เพื่อให้มั่นใจว่าเทคอนกรีตได้ถูกตำแหน่งที่ต้องการ และเพื่อลดการแยกตัวของคอนกรีต

อัตราการเท : ควรเหมาะสมกับอัตราการอัดแน่นคอนกรีต
ความหนาของชั้นคอนกรีตที่เท : ควรเทคอนกรีตเป็นชั้น ๆ อย่างสม่ำเสมอ ไม่ควรเทเป็นกองสูง ความหนาของการแต่ละชั้น ควรเหมาะสมกับวิธีการอัดแน่น เพื่อให้สามารถไล่ฟองอากาศออกจากคอนกรีตได้มากที่สุด โดยทั่วไป ไม่ควรหนาเกินชั้นละ 45 เซนติเมตร

รอยต่อระหว่างชั้นการเทคอนกรีต : คอนกรีตในแต่ละชั้น

ควรได้รับการอัดแน่นก่อนที่จะเทชั้นต่อไป และควรเทชั้นต่อไปในขณะที่ชั้นล่างยังเหลวอยู่ เพื่อให้คอนกรีตทุกชั้นเชื่อมต่อเป็นเนื้อเดียวกัน และหลีกเลี่ยงการเกิดรอยแยกระหว่างชั้นการเท (Cold Joint)

 

 

ถ้าตรวจพบการเยิ้มของน้ำขึ้นมาบนผิวคอนกรีตชั้นที่เทก่อนแล้ว ควรหยุดเทและกำจัดน้ำที่เยิ้มออกให้หมด ก่อนที่จะเทคอนกรีตชั้นถัดไป
เมื่อไม่สามารถเทคอนกรีตส่วนใดให้แล้วเสร็จได้ ให้หยุดเทตามตำแหน่งทำให้โครงสร้างเสียความแข็งแรงน้อยที่สุด


ข้อควรระวัง : ไม่ควรเทคอนกรีตตกระทบกับแบบหล่อเหล็กเสริม หรือสิ่งที่จะฝังติดในคอนกรีต เพราะอาจทำให้คอนกรีตแยกตัวได้

การอัดแน่นคอนกรีตคืออะไร?
การอัดแน่นคอนกรีต คือ กระบวนการไล่อากาศ ( Entrapped Air) ออกจากคอนกรีตสดที่เทแล้วให้มากที่สุด ทำให้อนุภาคของแข็งในคอนกรีตเข้าใกล้กัน เพื่อให้คอนกรีตที่แข็งตัวแล้วมีช่องว่างน้อยที่สุดหรือมีความหนาแน่นสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้

โดยปกติ ถ้าไม่มีการอัดแน่นคอนกรีตสดภายหลังการเท จะทำให้เกิดรูโพรงและช่องว่างอากาศ ( Entrapped Air) ขึ้น เมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้ว จะมีเนื้อไม่สม่ำเสมอ , มีกำลังต่ำ และมีผิวไม่สวย

วิธีการอัดแน่นคอนกรีต
วิธีการอัดแน่นคอนกรีต ควรเหมาะสมกับความสามารถเทได้ของคอนกรีตสด, เครื่องมือที่ใช้ลำเลียงและเท , อัตราการเทและวิธรการเท , ขนาดและรูปร่างของแบบหล่อ , ความหนาแน่นของเหล็กเสริมและสิ่งที่จะฝังติดในแบบหล่อ โดยในบทความนี้ ได้แบ่งวิธีการอัดแน่นเป็น 5 วิธี ได้แก่

1.วิธีการอัดแน่นคอนกรีตโดยใช้อุปกรณ์ที่ใช้มือ เหมาะสำหรับการ เทคอนกรีต สดที่ค่อนข้างเหลว ในปริมาณที่น้อย อัดแน่นโดยการใช้อุปกรณ์ตำหรือกระทุ้งบริเวณรอบ ๆ เหล็กเสริมและสิ่งที่จะฝังติดในคอนกรีต

2.วิธีการอัดแน่นคอนกรีตโดยใช้เครื่องเขย่าคอนกรีตแบบภายในหรือเครื่องจี้เขย่าคอนกรีต

3.วิธีการอัดแน่นคอนกรีตโดยให้เครื่องเขย่าคอนกรีตแบบภายนอกหรือเครื่องเขย่าคอนกรีตชนิดติด ข้างแบบ ซึ่งเครื่องเขย่าคอนกรีตชนิดติดข้างแบบ นิยมใช้ในงานคอนกรีตอัดแรงหรือโครงสร้างขนาดบาง

4.วิธีการอัดแน่นคอนกรีตโดยใช้โต๊ะเขย่าคอนกรีต โต๊ะเขย่าคอนกรีต เหมาะสำหรับการทำ คอนกรีตสำเร็จรูป ที่ใช้คอนกรีตสดที่แห้งมาก