บริษัท วี.พี. คอนกรีต จำกัด

                    ได้ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ พ.ศ.2532  โดยได้ดำเนินการผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จเพื่อนสนับสนุนการก่อสร้าง ต่างๆ อาทิเช่นหมู่บ้านจัดสรร อาคารโรงงาน ถนน เป็นต้น ซึ่งเราได้ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ควบคุมการ ผลิตอย่างเคร่งครัดจึงทำให้ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ ของเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมา เราคือผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จ ที่ได้รับมาตฐาน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมถึงบุคลากรที่เป็นเลิศ โดยมี ผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ เสาคอนกรีต สำเร็จรูป รั้วคอนกรีตสำเร็จรูป เสาไฟฟ้าคอนกรีต บล็อกกำแพงกันดิน คอนกรีตผสมเสร็จ ขอบคันดิน ท่อคอนกรีตอัดแรง แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป

 

บริษัท ตระหนักดีว่าความไว้วางใจที่ท่านได้มอบให้กับบริษัทนั้นมาจาก

ความซื่อตรงต่อหน้าที่และการทำงาน การเลือกสรรวัตถุดิบที่ดีในการผลิตสินค้าคุณภาพ การบริการที่รวดเร็วและตรงต่อเวลา รับฟังปัญหาตลอดจนให้คำปรึกษาแก่ท่านในเรื่องเกี่ยวกับฐานราก ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากท่านเพื่อนำมาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตของบริษัทฯ ที่จำหน่ายภายใต้ชื่อ “ตราช้าง” ประกอบด้วย 3 ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับงาน โครงสร้างงานระบบ และ คอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับงานตกแต่ง โดยทุกผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ภายใต้โรงงานที่ได้รับการรับรอง ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานโลก ISO 9001: 2000 และมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

 

นอกจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 แห่ง ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ช่วยสนับสนุนศักยภาพในการดำเนินงานของทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้มีความเข้มแข็ง พร้อมแข่งขันในธุรกิจ ได้แก่ มาตรฐานอุตสาหกรรม

 

ISO 9001:2000

• บริษัท พี.เอส.พี.ซีเมนต์ไทย จำกัด

ตัวแทนจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง ตราช้าง ตราเสือ และสินค้าต่างๆ ในเครือซีเมนต์ไทย ในราคาค้าส่ง ค้าปลีก และงานโครงการ อาทิ  ปูนซีเมนต์เทา ปูนซีเมนต์ผสม ปูนสำเร็จรูป ตราเสือมอร์ตาร์ แผ่นฝ้า-ผนัง สมาร์ทบอร์ด แผ่นยิปซัม ไม้สังเคราะห์ สมาร์ทวูด ตราช้าง กระเบื้องหลังคา ลอนคู่สี ซีแพคโมเนีย พร้อม ครอบชนิดต่างๆ  อิฐมวลเบา บล็อกปูพื้น ปูถนน  และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ

 

• บริษัท วี.พี.อาร์ แมททีเรียล จำกัด

จำหน่ายเหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ อิฐบล็อก อิฐมวลเบา และสินค้าชั้นนำอีกมากมายอีกทั้งท่านจะมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ซึ่งทางบริษัทผลิตขึ้นมานั้นมีความคงทนแข็งแรงได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วไป โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นการรับประกัน ความมั่นใจของท่านสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุผลที่ทำให้บริษัทฯ มีความเจริญเติบโตก้าวหน้าเคียงคู่เพื่อรับใช้ท่านตลอดไป

 

“มุ่งมั่นในบริการ ใส่ใจในคุณภาพ คือเป้าหมายของเรา”