โครงสร้างของพื้นชนิดนี้จะประกอบด้วยพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปหลายรูปแบบ เช่น แผ่นพื้นคอนกรีตาเร็จรูปตัน แผ่นพื้นคอนกรีตที่มีรูกลวง นำมาจัดวางเรียงกันเป็นพื้นห้องแล้วเททับด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กอีกชั้นนึง พื้นประเภทที่นิมยมใช้กันแผร่หลายในรูปแบบการปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนทั่วไป เพราะสะดวกประหยัดเวลาและมีประสิทธิภาพในการรับน้ำหนักที่ดี โดยทั่วไปมีขั้นตอนการก่อสร้างที่สำคัญ

1.การเตรียมวัสดุ สถานที่ และการค้ำยัน


*เพื่อความสะดวกในการทำงานและสามารถวางแผนพื้นได้อย่างมั่นคง คานที่เหมาะสมสำหรับการวางแผ่นพื้นสำเร็จรูปควรมีความกว้างอย่างน้อย 15 ซม.โดยที่แนะนำคือ ความกว้างตั้งแต่ 20 ซม ขึ้นไป
*คานจะต้องได้แนวที่ถูกต้องความยาวช่วงคานคลาดเคลื่อนไม่เกินกว่า 2 ซมและมีระดับหลังคานที่ราบเรียบ
*วิศวกรควรวางแผนการติดตั้งและสั่งซื้อแผ่นพื้นทั้ง 2 ขนาดความกว้าง 30-35 ซม เพื่อให้วางแผ่นพื้นได้เต็มพื้นที่อย่างมีประสิทธืภาพ
*การวางแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปที่มีความยาวเกินกว่า 2.00 เมตร ควรมีไม้ค้ำยันชั่วคราวอย่างน้อย 1 จุด เพื่อป้องกันการโก่งตัวที่ไม่เท่ากันขณะติดตั้งและเทคอนกรีต


2.การวางแผ่นพื้นและการผูกเหล็ก


*นำแผ่นพื้นสำเร็จรูปมาวางพาดเรียงชิดกันในช่วงสั้นของคานตามที่กำหนดในแบบก่อสร้าง โดยมีระยะนั่งคานละไม่น้อยกว่า 5-7.5 ซม


*คานที่จะทำการวางแผ่นพื้นสำเร็จรูปจะต้องทำการเสียบเหล็กกลม 9 มม ฝังลึกลงในคานและพับสลับซ้ายขวาเหนือแผ่นพื้นทุกระยะ 40 ซม สลับกับการวางเหล็กกลม 9 มม ความยาวประมาณความกว้างของคานทุก ระยะ 40 ซม เหนือแผ่นพื้น เพื่อเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวและป้องกันแตกร้าว


*การตัดมุมแผ่นพื้นเพื่อเว้นหน้าตัดเสา รอยตัดไม่ควรกว้างเกินกว่า 1/3 ของความกว้างแผ่นพื้น ทั้งนี้ควรเว้นช่องว่างระหว่างมุมของแผ่นพื้นและเสาไว้ประมาณ 2 ซม


4.ติดตั้งเหล็กเสริมบน และเหล็กเสริมอื่นๆ


*ติดตั้งเหล็กเสริมบน เหล็กเสริมรับแรงเฉือนหัวเสาตามที่ระบุในแบบ Shop Drawing
*ติดตั้งเหล็กเสริมกันร้าวมุมอาคารและช่องเปิด เหล็กเสริมกันระเบิดบริเวณ Anchorage ตามที่ระบุในรายละเอียดของพื้นอัดแรง (Post-tensioned Slab)

5.เทคอนกรีตและบ่มคอนกรีต


*เทคอนกรีต ซึ่งมีกำลังอัดที่ 28 วันไม่ต่ำกว่า 320 ksc Cylinder และทำการจี้คอนกรีต ให้มีความสม่ำเสมอ ระวังมิให้เกิดโพรงบริเวณสมอยึดลวด Anchorage
*หลังจากคอนกรีตแข็งตัวแล้วให้ทำการบ่มคอนกรีตทันที โดยใช้น้ำยาบ่มคอนกรีต หรือใช้กระสอบเปียกคลุม


6.ดึงลวดอัดแรง


*ทำการดึงลวดอัดแรง เมื่อกำลังอัดของคอนกรีตไม่ต่ำกว่า 240 ksc cylinder โดยตรวจสอบระยะของลวดอัดแรงที่คำนวณได้จากทฤษฎี