งานก่อสร้างถนนคอนกรีต เริ่มนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน ถึงแม้มีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างจะสูงกว่า แต่ค่าดูแลรักษาจะถูกกว่าถนนยางมะตอย การก่อสร้างจะแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนหลักๆคือ การเตรียมชั้นเบสและชั้นผิวถนน ซึ่งในอันดับต่อไปขอแนะนำการทำงานที่สำคัญเบื้องต้นในการทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีต ดังนี้ครับ

1.การเตรียมชั้นงานถนนคอนกรีต
*การบดอัดแน่น(Compaction) ในแต่ละชั้นงานถนนคอนกรีต ให้ได้ตามมาตรฐานเพื่อป้งอกันการทรุดตัว

*ความหนาของถนนคอนกรีต ต้องได้ตามมาตรฐาน เพื่อรองรับน้ำหนักบรรทุกใช้งาน

2.การเตรียมแบบและรอยต่อ(Joint)
*ควรเตรียมแผ่นพลาสติกปูที่ Base Course ก่อนเพื่อกันน้ำใต้ดิน มาผสมในคอนกรีต ซึ่งจะส่งให้คอนกรีตมีน้ำหนักมากเกินไปสังเกตุ


*การวางหรือติดตั้งเหล็ก Dowel bar หรือ Tied bar ไม่ได้ระดับสูงเกินไปหรือปลายเอียงสูงต่ำไม่เท่ากันเมื่อเกิดแรงดึงอาจเกิดรอยแตกร้าวบริเวณปลายเหล็กด้านที่เอียงทางสูงได้


*การวางเหล็กตะแกรง(Temperature Steel)ควรจัดวางระดับเหล็กตะแรงให้ถูกต้อง และระวังไม่ให้มีการจี้เขย่าคอนกรีตนานจนเกินไปเพราะอาจส่งผลให้ระดับของเหล็กตะแกรงเปลี่ยนไปได้


*ตรงแนวรอยต่อให้เสริมเหล็ก Dowel bar หรือ Tied bar ที่ระยะห่างทุกๆ 30CM. และควรมีระยะฝังเหล็กในคอนกรีตไม่น้อยกว่า 25 cm


*การวางเหล็กกันแตกตามมุมต่างๆ หากไม่ดำเนินการติดตั้งหรือติดตั้งไม่ถูกต้องมีโอกาสเกิดรอยแตกร้าวเร็วมาก


*วางตำแหน่ง Joint ให้ถูกต้อง โดยระยะห่างระหว่าง Transverse Jointแต่ละช่วงต้องไม่มากกว่า 10 m


*การจัด Joint ต้องตัดให้ มีความลึกประมาณ 1/4 เท่าของความหนา ถนนคอนกรีต


3.การเทและอัดแน่นคอนกรีต
*คอนกรีตที่ใช้ในการเทพื้นถนนคอนกรีตควรมีค่ายุบตัวประมาณ 8 cm.
*ในการเทคอนกรีตต้องเทอย่างต่อเนื่อง แบะต้องทำการจี้เขย่าคอนกรีต อย่างทั่วถึง
*ส่วนผสมคอนกรีต ควรมีวัสดุประสาน (Binder) อย่างจ่ำ 350 กิโลกรัม ต่อ 1 คิว ห้ามเติมน้ำเพิ่มหน้างาน เพราะจะทำให้กำลังคอนกรีตลดลง


4.การบ่มคอนกรีต
*เมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้วควรมีการบ่มถนนคอนกรีต โดยการใช้กระสอบป่าน หรือแผ่นพลาสติกวางเหลื่อม ระยะห่างกันไม่เกิน 25cm. รดน้ำให้ชุ่มตลอดเวลาเป็ยเวลา 7 วัน
*ขณะบ่มคอนกรีต 2 วันแรก ไม่ควรทำงานใดๆ ที่จะเกิดการสั่นสะเทือนถนนที่หล่อไว้
*สำหรับรอยต่อให้ทำความสะอาดแนว Joint ก่ออุดด้วยยางมะตอย