พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กวางบนดิน เป็นโครงสร้างที่ทำหน้าที่รองรับน้ำหนักบรรทุกต่างๆ ก่อนที่จะส่งถ่ายน้ำหนักบรรทุกเหล่านั้นลงดินต่อไป โดยทั่วไปโครงสร้างของพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นล่างสุด ของอาคารควรมักเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กวางบนดิน มีขั้นตอนการทำงานที่สำคัญดังนี้

 

1.การเตรียมพื้นที่ และแบบหล่อ
*เตรียมพื้นที่สำหรับวางเหล็กเสริม ส่วนที่ต้ำ เช่น แอ่ง ห้องร่อง บริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อ พื้นดินเดิม ต้องถมดินและ บุดอัดให้แน่นจนแน่ใจว่าไม่มีการทรุดตัว เพราะจะต้องรับน้ำหนักพื้นและน้ำหนักบรรทุก

*บดอัดทรายชุ่มน้ำลงไปให้แน่นและตรวจสอบระดับท้องคาน
*ก่อนวางเหล็กเสริมใช้แผ่นพลาสติกปูรองพื้นก่อนการวางเหล็กเสริมและการเทคอนกรีตเพื่อป้งอกันดินด้านล่างดูดน้ำจากคอนกรีตและป้องกันความชื้นจากพื้นดินซึมผ่านพื้นคอนกรีตจึ้นมา

*หรือ อาจเทคอนกรีตหยาบ (Lean concrete) หนา 6-7 ซม รองพื้นเพื่อปรับระดับ